Doctorat en Tecnologia Educativa (TTED)

Any acadèmic 2017-18
Ciències Socials i Jurídiques
Coordinador/a de la titulació Dr. Jesús María Salinas Ibáñez
Centre responsable Escola de Doctorat
Publicació al BOE

Data de verificació: 25/09/2013
Data de l'Acord de Consell de Ministres: 26/12/2014
BOE: Núm. 25 - 29/01/2015 - resolució 741
Codi RUCT de l'estudi: 5600466

Informació sobre preinscripció i matrícula

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El doctorat està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l'apartat de resultats.

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb l'Escola de Doctorat amb el formulari o al telèfon 971 17 24 98