Doctorat en Psicologia

Any acadèmic 2018-19

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
  • Roca Bennasar, Miguel Ángel
Secretari
  • Servera Barceló, Mateu
Personal Docent i Investigador
  • Gili Planas, Margarita Inés
  • Manassero Mas, María Antonia
  • Tortella Feliu, Miquel Rafel
Alumna
  • Homar Covas, Clara

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/Curs
Verificació Memòria del títol oficial 09/10/2014

Tesis llegides

Any Tesis llegides
2016
  • "Análisis de la validez de constructo y predictiva de la dimensión Sluggish Cognitive Tempo en la infancia"