Doctorat en Educació (TEDU)

Any acadèmic 2017-18

En què consisteix?

El programa de doctorat en Educació es dirigeix ??a la formació d'investigadors amb un alt grau d'especialització professional, amb un èmfasi especial en la metodologia i les tècniques de la investigació en educació, que desemboca en la tesi doctoral. Queda focalitzat tant en l'àmbit de l'educació formal com en el de l'educació no formal.

L'objectiu fonamental és formar investigadors experts en educació.

Els estudis de doctorat també pretenen consolidar la diversitat d'enfocaments i aproximacions i l'equilibri entre investigació bàsica i aplicada, de forma que sigui possible una atmosfera intel·lectual rica, condició necessària per la qualitat de la recerca doctoral. Aquests estudis permeten obtenir el títol de doctor.

L'objectiu del programa de Doctorat en Educació és que el doctorand adquireixi una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, orientada als diversos àmbits de l'educació. Per tant, està orientat a formar estudiosos i professionals en investigació de l'Educació des de qualsevol perspectiva (Didàctica, curricular, Social, Metodològica, Històrica, Institucional, Professional, Tecnològica, Antropològica, Comparada, etc.).

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El doctorat està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l'apartat de resultats.

Imatge estudis
Ciències Socials i Jurídiques
Coordinador/a de la titulació Dr. Bernat Sureda Garcia
Doble titulació (Vegeu la fitxa tècnica per a més detall)
Centre responsable Escola de Doctorat
Preu de la tutela per any acadèmic 210,00€
Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 270,60€
Informació sobre preinscripció i matrícula

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb l'Escola de Doctorat amb el formulari o al telèfon 971 17 24 98