Doctorat en Cognició i Evolució Humana

Any acadèmic 2018-19

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/Curs
Seguiment Pla de millores 12/03/2018
Verificació Informe final de verificació 29/07/2013
Verificació Memòria del títol oficial 29/12/2012

Tesis llegides

Any Tesis llegides
2018
  • Cambios en las dinámicas de trabajo en equipo en una unidad de hospitalización, a través de una Investigación Acción Participativa
  • Varieties of empathy in bottlenose dolphins (Tursiops truncatus)