Doctorat en Biologia de les Plantes (TBPL)

Any acadèmic 2017-18

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
  • Flexas Sans, Jaume
Secretari
  • Gulías León, Javier
Personal Docent i Investigador
  • Medrano Gil, Hipólito
  • Mus Amézquita, Mauricio
Personal d'Administració i Serveis
  • Hernández Guerra, M. Consolación

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions dels CGQs.