Doctorat en Biologia de les Plantes (TBPL)

Any acadèmic 2018-19

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
  • Flexas Sans, Jaume
Secretari
  • Gulías León, Javier
Personal Docent i Investigador
  • Medrano Gil, Hipólito
  • Mus Amézquita, Mauricio
Personal d'Administració i Serveis
  • Hernández Guerra, M. Consolación

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/Curs
Verificació Informe final de verificació 25/07/2013
Verificació Memòria del títol oficial 28/12/2012

Tesis llegides

Any Tesis llegides
2018
  • Coexistencia entre maíz transgénico y convencional: Análisis integral y propuesta de criterios técnicos para las Illes Balears
2017
  • "Aspectes químico-funcionals de la flora dunar (BVOCs i Al·lelopatia)"
  • Tolerància germinativa a la salinitat d’espècies litorals de les Illes Balears
2016
  • Patrones emergentes en redes de polinización en comunidades costeras de Baleares y Canarias
  • Influencia de la fertilización sobre la actividad biológica del suelo. Estudio compartivo de diferentes fuentes de materia orgánica