Mencions en els títols de Doctor

Menció Internacional en el títol de Doctor

El Reial decret 99/2011 (PDF [ca]), pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, estableix, en el seu article 15, la possibilitat d'obtenir la Menció internacional en el títol de Doctor.

Menció Europea en el títol de Doctor

El Comitè d'Enllaç de les diferents Conferències Nacionals de Rectors o Presidents d'Universitat dels països europeus (a Espanya, el Consell d'Universitats), va decidir en el seu moment recolzar la concessió, per part de les Universitats, d'una menció de "Doctor Europeu" a les tesis que reunissin certs requisits.

D'aquesta manera, la responsabilitat i la capacitat de concedir aquest esment competeix de manera singular a cada Universitat. Per això, i tenint en compte que aquest esment pot ser considerada com un valor afegit de qualitat d'una determinada tesi.

Requisits per la "Menció Internacional en el títol de Doctor" i la "Menció Europea en el títol de Doctor"

Podeu trobar els requisits i altra informació a l'apartat "Mencions en el Títol de Doctor" de la pàgina de l'Escola de Doctorat de la UIB.