Facultat de Dret

Curs d’anglès per a alumnes del GRLA (grau de Relacions Laborals)

Destinataris: Exclusivament alumnes del GRLA. Qualsevol alumne del GRLA, no solament els de nou ingrés, que pretengui adquirir base per poder cursar durant el quart curs una de les tres assignatures d'anglès —English for Legal Purposes, Business English i English for Behavioral Sciences— a les quals actualment és possible matricular-se en el GRLA.

Objectiu: Adquirir base per poder cursar durant el quart curs una de les assignatures d'anglès a les quals és possible matricular-se en el GRLA

Contingut: Reforç de continguts relacionats amb el nivell que l'alumnat hauria d'haver aconseguit al final dels estudis d'educació secundària, que és també el requerit per superar les proves d'accés a la UIB.

Professorat:

Rosa Maria Moreno Redondo, professora associada. Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.

Dates i horari: del 24 d’octubre de 2016 al 10 d’abril de 2017. El curs tindrà lloc durant 16 dilluns de l'any acadèmic 2016-17. De 16 a 18 hores

Lloc: aula AB13. Edifici G. M. de Jovellanos. Campus universitari. Cra. de Valldemossa, km 7,5. Palma.

Durada: 32 hores

Nombre de places: 30

Preu: 90 euros

Termini d’inscripció: fins al 20 d’octubre de 2016

Matrícula

Recursos i tècniques per iniciar el grau de Dret

Recursos y técnicas para iniciar el grado de Derecho

Destinataris: Exclusivament alumnes de nou ingrés al Grau de Dret.

Objectius: Proporcionar a l'estudiant que inicia el grau de Dret recursos i tècniques que li siguin útils.

Coordinació: Federico F. Garau Sobrino, catedrático del Departamento de Derecho Públic

– Sílvia Feliu Álvarez de Sotomayor.

– Federico F. Garau Sobrino.

– Cristina Gil Membrado.

– José Luis Mateo Hernández.

– M. Nélida Tur Faúndez.

Dates: del dilluns 5 de setembre al dijous 8 de setembre, tots dos inclusivament. De 10 a 13 hores

Horari: de 10 a 13 hores

Lloc: aula AB04. Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.

Durada: 12 hores

Nombre d'alumnes: Mínim 10 i màxim 50. Se seleccionaran els alumnes per rigorós ordre de matriculació al curs

Preu: 36 euros.

Termini d'inscripció: fins al 3 de setembre de 2016

Programa

Matrícula