Facultat d'Economia i Empresa


L'Anàlisi Matemàtica: una posada a punt per als graus de GADE i GECO. Palma

Termini d’inscripció: fins al 29 d'agost de 2016

Destinataris: Curs recomanable per als futurs alumnes de GADE i GECO que no hagin fet les proves d’accés a la Universitat o que provenen d’algun cicle formatiu. A més, per als futurs alumnes de GECO és molt aconsellable si han cursat en el batxillerat només les Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.

Objectius: Aquest curs pretén situar el futur alumne del grau d'Administració d'Empreses i del grau d'Economia en el nivell adequat de matemàtiques per poder seguir amb més fluïdesa els estudis. Aquest curs no pretén ser una versió «ràpida» de l'assignatura Matemàtiques impartida en el primer semestre dels graus, sinó una posada a punt per saber quins són els conceptes matemàtics bàsics que permetran a l'alumne un seguiment correcte de les assignatures que utilitzen l'aparat matemàtic.

Professorat: Isabel Aguiló Pons i Pilar Fuster Parra. Professores del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB.

Dates i horari: de l’1 al 9 de setembre de 2016. Dia 1 de les 10 a les 12 hores. Dia 2 de les 10 a les 13 hores. Del 5 al 9 de 10 a 14 hores.

Lloc: aula AA02B, Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

Durada: 25 hores

Nombre d'alumnes: 45

Preu: 75 euros.

Programa

Matrícula

Comptabilitat Financera II als estudis de GAID

Termini d’inscripció: fins al 15 de setembre de 2016

Destinataris: Alumnes que durant el curs 2016-17 han de cursar el tercer curs dels estudis de GAID.

Objectius: Aquest curs té com a finalitat proporcionar als alumnes de la doble titulació de grau d’Administració d’Empreses i Dret (GAID) els coneixements comptables fonamentals per poder seguir amb fluïdesa l’assignatura Comptabilitat Financera i de Societats. A més, els alumnes assoliran uns coneixements operatius imprescindibles per al seu futur professional.

Professorat: Carles Mulet. Professor contractat doctor de l'àrea d'Economia Financera i Comptabilitat del Departament d'Economia de l'Empresa de la UIB.

Dates i horari: Del 12 de setembre al 7 d’octubre de 2016: dilluns i dimarts de 12.30 a 14.30 hores, dimecres de 13 a 15 hores, dijous de 12 a 14 hores i divendres de 10 a 12 hores.

Lloc: Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. Campus universitari. Campus universitari. Ctra. Valldemossa, km.7.5. Palma

Del 12 al 30 de setembre: AA02B (excepte dia 14: aula AA12).

Dies 4, 5, 6 i 7 d'octubre: aula AA04

Durada: 40 hores

Nombre d'alumnes: 40

Preu: 120 euros.

Programa

Matrícula