Primer i segon cicle 2016-17

ACORD NORMATIU 11820 del dia 18 de març de 2016 pel qual s'aprova el calendari per a l'any acadèmic 2016-17

El calendari d’exàmens dels estudis universitaris conduents a l’obtenció del títol d’Enginyeria Informàtica manté l’especificitat següent: els exàmens de convocatòria de gràcia, que determina el centre, es faran del 9 de gener al 3 de febrer de 2017, ambdós inclosos, o entre l’1 i el 23 de juny, ambdós inclosos.

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2016 al 6 de gener de 2017 (ambdós inclosos).
  • Vacances de Pasqua: del 13 d’abril de 2017 al 21 d’abril de 2017 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 28 de novembre de 2016. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.