Estudis de māster 2016-17

L'ACORD NORMATIU 11820 del dia 18 de març de 2016 pel qual s'aprova el calendari per a l'any acadèmic 2016-17, podeu consultar el calendari acadèmic per als estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de màster.

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: de 23-desembre-2016 a 6-gener-2017 (ambdós inclosos)
  • Vacances de Pasqua: de 13-abril-2017 a 21-abril-2017 (ambdós inclosos)
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 28 de novembre de 2016. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.