Facultat de Turisme

Període Data inici Data fi
Període lectiu del 1r semestre 14-setembre-2015 15-gener-2016
Període lectiu sense classes del 1r semestre 18-gener-2016 22-gener-2016
Avaluació complementària del 1r semestre* 25-gener-2016 05-febrer-2016
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions del primer semestre   16-febrer-2016
Període lectiu del 2n semestre 08-febrer-2016 27-maig-2016
Període lectiu sense classes del 2n semestre 30-maig-2016 31-maig-2016
Avaluació complementària del 2n semestre* 01-juny-2016 17-juny-2016
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions del segon semestre   28-juny-2016
Defensa treball de fi de grau 20-juny-2016 26-juny-2016
Avaluació extraordinària  * 27-juny-2016 08-juliol-2016
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions de l'avaluació extraordinària   19-juliol-2016
Període no lectiu 01-agost-2016 31-agost-2016
Pràctiques externes i defensa treball de fi de grau 01-setembre-2016 09-setembre-2016
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions de les pràctiques externes i treballs de fi de grau   16-setembre-2015

* Per als casos en què estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Vacances i festius

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2016 al 6 de gener de 2017 (ambdós inclosos).
  • Vacances de Pasqua: del 13 d’abril de 2017 al 21 d’abril de 2017 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 28 de novembre de 2016. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.