Facultat de Psicologia

Esdeveniment Data inici Data fi
Període lectiu del 1r semestre 11-setembre-2017 12-gener-2018
Vacances 23-desembre-2017 7-gener-2018
Avaluació complementària del 1r semestre* 15-gener-2018 26-gener-2018
Període lectiu sense classes presencials del 1r semestre 29-gener-2018 2-febrer-2018
Termini per publicar i/o lliurar les actes amb les qualificacions de l'avaluació complementària del 1r semestre   2-febrer-2018
Avaluació extraordinària del 1r semestre* 5-febrer-2018 9-febrer-2018
Període lectiu del 2n semestre 12-febrer-2018 5-juny-2018
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions del 1r semestre   23-febrer-2018
Vacances 29-març-2018 8-abril-2018
Avaluació complementària del 2n semestre* 6-juny-2018 22-juny-2018
Període lectiu sense classes presencials del 2n semestre  25-juny-2018  29-juny-2018
Termini de defensa dels Treballs de Fi de Grau 25-juny-2018 26-juny-2018
Termini per publicar i/o lliurar les actes amb les qualificacions de l'avaluació complementària del 2n semestre   29-juny-2018
Avaluació extraordinària del 2n semestre* 2-juliol-2018 6-juliol-2018
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions del 2n semestre   24-juliol-2018
Període no lectiu 1-agost-2018 31-agost-2018

* Per als casos en què estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Calendari en format pdf

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 5 de gener de 2018 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 27 de novembre de 2017. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Pasqua: del 29 de març al 6 d’abril de 2018 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.