Facultat de Filosofia i Lletres

Esdeveniment Data inici Data fi
Període lectiu del 1r semestre per als alumnes de continuació 12-setembre-2016 22-desembre-2016
Període lectiu del 1r semestre per als alumnes de primer curs 19-setembre-2016 22-desembre-2016
Període lectiu sense classes del 1r semestre 24-gener-2017 3-febrer-2017
Avaluació complementària del 1r semestre* 9-gener-2017 23-gener-2017
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions del 1r semestre   27-gener-2017
Avaluació extraordinària del 1r semestre* 6-febrer-2017 10-febrer-2017
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions de l'avaluació extraordinària dels 1r semestre   17-febrer-2017
Període lectiu del 2n semestre 13-febrer-2017 26-maig-2017
Avaluació complementària del 2n semestre* 1-juny-2017 14-juny-2017
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions del 2n semestre   20-juny-2017
Avaluació extraordinària del 2n semestre* 26-juny-2017 30-juny-2017
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions de l'avaluació extraordinària del 2n semestre   7-juliol-2017
Període no lectiu 1-agost-2017 31-agost-2017
Pràctiques externes i defensa del Treball de Fi de Grau**    
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions de les pràctiques externes i els treballs de fi de grau   22-setembre-2017

* Per als casos en què estigui previst a les guies docents de les assignatures.
** Pot variar segons les titulacions, consultau les guies docents.

Calendari en format pdf

Vacances i festius

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2016 al 6 de gener de 2017 (ambdós inclosos).
  • Vacances de Pasqua: del 13 d’abril de 2017 al 21 d’abril de 2017 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 28 de novembre de 2016. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.