Facultat d'Educació

Esdeveniment Data inici Data fi
Període lectiu del 1r semestre per als alumnes de continuació 13-setembre-2017  12-gener-2018
Període lectiu del 1r semestre per als alumnes de primer curs 20-setembre-2017  12-gener-2018 
Vacances 23-desembre-2017 7-gener-2018
Avaluació complementària del 1r semestre*15-gener-201826-gener-2018
Període lectiu sense classes presencials del 1r semestre 29-gener-2018  2-febrer-2018
Avaluació extraordinària del 1r semestre* 5-febrer-20189-febrer-2018
Període lectiu del 2n semestre12-febrer-20186-juny-2018
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions del 1r semestre    23-febrer-2018
Vacances 29-març-2018 8-abril-2018
Avaluació complementària del 2n semestre*  11-juny-2018 22-juny-2018
Període lectiu sense classes presencials del 2n semestre

 25-juny-2018

 29-juny-2018
Avaluació extraordinària del 2n semestre* 2-juliol-2018 6-juliol-2018
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions del 2n semestre    24-juliol-2018
Període no lectiu    

* Per als casos en què estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Calendari en format pdf

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 26 de novembre de 2018. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Pasqua: del 18 al 28 d’abril de 2019 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.