Facultat de Ciències

Període Data inici Data fi
Període lectiu del 1r semestre 14-setembre-2015 13-gener-2016
Avaluació complementària del 1r semestre* 15-gener-2016 29-gener-2016
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions del primer semestre   15-febrer-2016
Avaluació extraordinària del 1r semestre * 29-febrer-2016 7-març-2016
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions de l'avaluació extraordinària del 1r semestre   18-març-2016
Període lectiu del 2n semestre 1-febrer-2016 27-maig-2016
Avaluació complementària del 2n semestre* 01-juny-2016 14-juny-2016
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions del 2n semestre   24-juny-2016
Avaluació extraordinària del 2n semestre * 29-juny-2016 05-juliol-2016
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions de l'avaluació extraordinària del 2n semestre   15-juliol-2016
Període no lectiu 01-agost-2016 31-agost-2016
Pràctiques externes i defensa treball de fi de grau 7-setembre-2016 09-setembre-2016
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions de les pràctiques externes i treballs de fi de grau   14-setembre-2015

* Per als casos en què estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Vacances i festius

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2016 al 6 de gener de 2017 (ambdós inclosos).
  • Vacances de Pasqua: del 13 d’abril de 2017 al 21 d’abril de 2017 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 28 de novembre de 2016. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.