Facultat de Ciències

Esdeveniment Data inici Data fi
Període lectiu del 1r semestre  13-setembre-2017 16-gener-2018
Vacances 23-desembre-2017 7-gener-2018
Avaluació complementària del 1r semestre*  19-gener-2018 1-febrer-2018
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions del 1r semestre   19-febrer-2018
Període lectiu del 2n semestre  5-febrer-2018  30-maig-2015
Vacances 29-març-2018 8-abril-2018
Període per presentar el Treball de Fi de Grau  21-juny-2018 22-juny-2018
Avaluació complementària del 2n semestre*  1-juny-2018 14-juny-2018
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions del 2n semestre    26-juny-2018
Avaluació extraordinària del 1r semestre*  25-juny-2018 29-juny-2018
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions del TFG   29-juny-2018
Avaluació extraordinària del 2n semestre* 2-juliol-2018 6-juliol-2018
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions de l'avaluació extraordinària del 1r i 2n semestre   19-juliol-2018
Període no lectiu 1-agost-2018 31-agost-2018
Periode per presentar els Treballs de Fi de Grau  10-setembre-2018  12-setembre-2018
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions de les pràctiques externes i els Treballs de Fi de Grau   21-setembre-2018

* Per als casos en què estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Calendari en format pdf

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 5 de gener de 2018 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 27 de novembre de 2017. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Pasqua: del 29 de març al 6 d’abril de 2018 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.