Escola Politècnica Superior

Esdeveniments Data inici Data fi
Període lectiu del 1r semestre 13-setembre-2017 12-gener-2018
Vacances 23-december2017 7-gener-2018
Avaluació complementària del 1r semestre*  15-gener-2018  26-gener-2018
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions del 1r semestre (exàmens del 15 al 19 de gener)   29-gener-2018
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions del 1r semestre (exàmens del 22 al 26 de gener)    31-gener-2018
Avaluació extraordinària del 1r semestre*  05-febrer-2018  09-febrer-2018
Període lectiu del 2n semestre 12-febrer-2018 06-june-2018
Termini per lliurar les qualificacions de l'avaluació extraordinària 1r semestre   23-febrer-2018
Vacances 29-març-2018 8-abril-2018
Avaluació complementària del 2n semestre* 07-juny-2018 20-juny-2018
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (exàmens del 7 al 13 de juny)    25-juny-2018
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (exàmens del 14 al 20 de juny)   27-juny-2018
Avaluació extraordinària del 2n semestre* 02-juliol-2018 06-juliol-2018
Termini per lliurar les qualificacions de l'avaluació extraordinària 2n semestre   20-juliol-2018
Període no lectiu 1-agost-2018 31-agost-2018
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions de les pràctiques externes i els treballs de fi de grau   28-setembre-2018

* Para los casos en que esté previsto en las guías docentes de las asignaturas.

Calendari en format pdf

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 5 de gener de 2018 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 27 de novembre de 2017. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Pasqua: del 29 de març al 6 d’abril de 2018 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.