Calendari de preinscripció i matrícula

Calendari del Màster: Ecologia Marina

Primer termini

Esdeveniment Data inici Data final
Termini de preinscripció 23/04/2018 08/07/2018
Termini de matrícula 20/07/2018 02/08/2018
Publicació de la llista d’esmenes 09/07/2018  
Termini d’esmenes 10/07/2018 16/07/2018
Publicació de la llista d’admissions provisional 17/07/2018  
Publicació de la llista d’admissions definitiva 19/07/2018  
Termini de confirmació de reserva de plaça (anul·lacions totals any anterior) 10/07/2018 16/07/2018

Segon termini

Només s'obrirà en cas de quedar-hi places vacants.
Esdeveniment Data inici Data final
Termini de preinscripció 03/09/2018 10/09/2018
Termini de matrícula 24/09/2018 01/10/2018
Publicació de la llista d’esmenes 11/09/2018  
Termini d’esmenes 12/09/2018 18/09/2018
Publicació de la llista d’admissions provisional 19/09/2018  
Publicació de la llista d’admissions definitiva 21/09/2018