Estudis de Grau

Accés per als més grans de 25 anys

Convocatòria 2016

Tràmit Data Lloc
Matrícula de la prova
del 18 de gener a les 9 h a l'1 de febrer a les 14 h
UIBdigital
Realització de la prova
15 i 16 d’abril
Campus universitari (Palma)
Seus universitàries
Publicació dels resultats 20 d'abril www.uib.cat
Reclamacions
21, 22 i 25 d'abril
Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica
Seus universitàries
Resolució de les reclamacions 29 d'abril Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica
Seus universitàries
Lliurament de documentació (notes) 3 de maig Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica
Seus universitàries
Trobada amb els més grans de 25, 40 i 45 anys (Mallorca, Menorca, Eivissa)
26 d'abril

Campus PalmaMenorca i Eivissa


Més informació sobre aquests tràmits

Accés per als més grans de 40 anys

Convocatòria 2016

Tràmit Data Lloc
Matrícula de la fase de valoració del 18 de gener a les 9 a l'1 de febrer a les 14 hores
Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica
Seus universitàries
Publicació dels resultats de la fase de valoració
 15 de febrer
www.uib.cat
Pagament de l’entrevista personal
16, 17 i 18 de febrer
Entitat bancàries
Entrevista personal
del 7 a l'11 de març
Campus Palma
Publicació de les qualificacions finals
16 de març
Web de la UIB
Reclamació de la qualificació final  17 i 18 de març  Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica
Seus universitàries
Resultat de les reclamacions 22 de març Web de la UIB
Trobada amb els més grans de 25, 40 i 45 anys (Mallorca, Menorca, Eivissa)
26 d'abril

Campus PalmaMenorca i Eivissa


 Més informació sobre aquests tràmits

Accés per als més grans de 45 anys

Convocatòria 2016

Tràmit Data Lloc
Matrícula de la prova escrita

del 18 de gener a les 9  a l'1 de febrer a les 14 h

En preparació
Realització de la prova escrita 15 d’abril Campus universitari
Seus universitàries
Resultats de la prova escrita 20 d'abril www.uib.cat
Reclamacions de la prova escrita 21, 22 i 23 d'abril Campus universitari
Seus universitàries
Resultats de les reclamacions 28 d'abril www.uib.cat

Matrícula de l’entrevista personal

2, 3 i 4 de maig En preparació
Realització de l'entrevista personal 13 de maig

Campus universitari
Seus universitàries

Publicació dels resultats finals
Pendent

www.uib.cat

Lliurament de documentació (notes)
Pendent

Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica

Seus universitàries

Trobada amb els més grans de 25, 40 i 45 anys (Mallorca, Menorca, Eivissa)
26 d'abril

Campus PalmaMenorca i Eivissa


 Més informació sobre aquests tràmits
.

Accés amb el títol de batxillerat o equivalent

Convocatòria de juny 2016

Tràmit Data Lloc
Prematrícula de la prova dels alumnes oficials i lliures del 9 al 29 de febrer Formulari web
Pagament de la matrícula del 23 de maig a l'1 de juny Entitats bancàries
Realització de la prova 7, 8 i 9 de juny Campus universitari (Palma), Eivissa, Formentera i Menorca 
Resultats provisionals 16 de juny  UIBdigital
Sol·licituds reclamació/doble correcció  16, 17 i 18 de juny  UIBdigital
Obtenció de paperetes    UIBdigital
Resultats reclamacions i dobles correccions  28 de juny  UIBdigital
Obtenció de paperetes    UIBdigital
Sol·licituds reclamació a la doble correcció 29 i 30 de juny i 1 de juliol Campus universitari (Palma), Eivissa, Formentera i Menorca 
Resultats de les reclamacions a les dobles correccions  a partir del 7 de juliol Per correu postal
Sol·licitud per veure els exàmens pels estudiants que n'han demanat la revisió 8, 11 i 12 de juliol Campus universitari (Palma), Eivissa, Formentera i Menorca

 
Més informació sobre aquests tràmits

Accés amb el títol de tècnic superior

Convocatòria de juny 2016

Tràmit Data Lloc
Prematrícula de la prova dels alumnes oficials i lliures del 9 al 29 de febrer Formulari web
Pagament de la matrícula del 23 de maig a l'1 de juny Entitats bancàries
Realització de la prova 7, 8 i 9 de juny Campus universitari (Palma), Eivissa, Formentera i Menorca 
Resultats provisionals 16 de juny  UIBdigital
Sol·licituds reclamació/doble correcció  16, 17 i 18 de juny  UIBdigital
Obtenció de paperetes    UIBdigital
Resultats reclamacions i dobles correccions  28 de juny  UIBdigital
Obtenció de paperetes    UIBdigital
Sol·licituds reclamació a la doble correcció 29 i 30 de juny i 1 de juliol Campus universitari (Palma), Eivissa, Formentera i Menorca 
Resultats de les reclamacions a les dobles correccions  a partir del 7 de juliol Per correu postal
Sol·licitud per veure els exàmens pels estudiants que n'han demanat la revisió 8, 11 i 12 de juliol Campus universitari (Palma), Eivissa, Formentera i Menorca

 
Més informació sobre aquests tràmits

Matrícula

Juny 2016

Canvi d'universitat i/o d'estudis / estudis estrangers iniciats o finalitzats sense homologar

Tràmit Data Lloc
Publicació 1a llista d'admesos Dia 30 de juny a les 9 hores
Termini per acceptar la plaça o apuntar-se a la següent llista: del 30 de juny al 5 de juliol a les 23.59 hores
UIBDigital
Matrícula 1a llista d'admesos Del 13 al 20 de juliol fins a les 23.59 hores UIBDigital
Publicació 2a llista d'admesos Dia 7 de juliol a les 9 hores

Termini per acceptar la plaça o apuntar-se a la següent llista: del 7 al 20 de juliol fins a les 23.59 hores

UIBDigital
Matrícula 2a llista d'admesos Del 13 al 20 de juliol fins a les 23.59 hores UIBDigital
Publicació 3a llista d'admesos Dia 22 de juliol a les 9 hores

Termini per acceptar la plaça o apuntar-se a la següent llista: del 22 al 25 de juliol fins a les 23.59 hores

UIBDigital
Matrícula 3a llista d'admesos Del 22 al 25 de juliol fins a les 23.59 hores UIBDigital
Publicació 4a llista d'admesos Dia 27 de juliol a les 9 hores

Termini per acceptar la plaça o apuntar-se a la següent llista:del 27 al 28 de juliol fins a les 23.59 hores

UIBDigital
Matrícula 4a llista d'admesos Del 27 al 28 de juliol fins a les 23.59 hores UIBDigital
Continuació d'estudis - UIBDigital
Modificació de matrícula Dins els terminis establerts de matrícula ordinària Serveis administratius
Matrícula extraordinària Dins els terminis establerts de matrícula ordinària Serveis administratius
Sol·licitud de condició d’estudiant a temps parcial Durant el termini de preinscripció Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica
Adaptació de pla Del 13 de juliol al dia 16 de setembre de 2016 Serveis administratius

Canvi de seu

Tràmit Data Lloc
Publicació de la llista d'admesos Dia 28 de juliol UIBDigital
Matrícula de la llista d'admesos Del 5 al 16 de setembre UIBDigital

Convocatòria general (resta de vies)

Tràmit Data Lloc
Publicació 1a llista d'admesos Dia 13 de juliol a les 9 hores

Termini per acceptar la plaça o apuntar-se a la següent llista: del 13 al 14 de juliol a les 23.59 hores

UIBDigital
Matrícula 1a llista d'admesos Del 13 al 20 de juliol fins a les 23.59 hores  UIBDigital
Publicació 2a llista d'admesos Dia 18 de juliol a les 9 hores

Termini per acceptar la plaça o apuntar-se a la següent llista: del 18 al 20 de juliol fins a les 23.59 hores

UIBDigital
Matrícula 2a llista d'admesos Del 18 al 20 de juliol fins a les 23.59 hores  UIBDigital
Publicació 3a llista d'admesos Dia 22 de juliol a les 9 hores

Termini per acceptar la plaça o apuntar-se a la següent llista: del 22 al 25 de juliol fins a les 23.59 hores

UIBDigital
Matrícula 3a llista d'admesos Del 22 al 25 de juliol fins a les 23.59 hores UIBDigital
Publicació 4a llista d'admesos Dia 27 de juliol a les 9 hores

Termini per acceptar la plaça o apuntar-se a la següent llista:del 27 al 28 de juliol fins a les 23.59 hores

UIBDigital
Matrícula 4a llista d'admesos Del 27 al 28 de juliol fins a les 23.59 hores  UIBDigital
Continuació d'estudis - UIBDigital
Modificació de matrícula Dins els terminis establerts de matrícula ordinària Serveis administratius
Matrícula extraordinària Dins els terminis establerts de matrícula ordinària Serveis administratius
Sol·licitud de condició d’estudiant a temps parcial Durant el termini de preinscripció Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica
Adaptació de pla Del 13 de juliol al dia 16 de setembre de 2016 Serveis administratius

 Setembre 2016

Canvi d'universitat i/o d'estudis / estudis estrangers iniciats o finalitzats sense homologar

Tràmit Data Lloc
Publicació 1a llista d'admesos Dia 14 de setembre a les 9 hores

Termini per acceptar la plaça o apuntar-se a la següent llista: del 14 al 15 de setembre fins a les 23.59 hores

UIBDigital
Matrícula 1a llista d'admesos Del 14 al 15 de setembre fins a les 23.59 hores UIBDigital
Publicació 2a llista d'admesos Dia 21 de setembre a les 9 hores

Termini per acceptar la plaça o apuntar-se a la següent llista: del 21 al 22 de setembre fins a les 23.59 hores

UIBDigital
Matrícula 2a llista d'admesos Del 21 al 22 de setembre fins a les 23.59 hores UIBDigital
Publicació 3a llista d'admesos Dia 26 de setembre a les 9 hores

Termini per acceptar la plaça o apuntar-se a la següent llista: del 26 al 27 de setembre fins a les 23.59 hores

UIBDigital
Matrícula 3a llista d'admesos Del 26 al 27 de setembre fins a les 23.59 hores UIBDigital
Publicació 4a llista d'admesos Dia 29 de setembre a les 9 hores

Termini per acceptar la plaça: del 29 al 30 de setembre fins a les 23.59 hores

UIBDigital
Matrícula 4a llista d'admesos Del 29 al 30 de setembre fins a les 23.59 hores UIBDigital
Continuació d'estudis - UIBDigital
Modificació de matrícula Dins els terminis establerts de matrícula ordinària Serveis administratius
Matrícula extraordinària Dins els terminis establerts de matrícula ordinària Serveis administratius
Sol·licitud de condició d’estudiant a temps parcial Durant el termini de preinscripció Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica
Adaptació de pla Del 13 de juliol al dia 16 de setembre de 2016 Serveis administratius

Convocatòria general (resta de vies)

Tràmit Data Lloc
Publicació 1a llista d'admesos Dia 21 de setembre a les 9 hores

Termini per acceptar la plaça o apuntar-se a la següent llista: del 21 al 22 de setembre fins a les 23.59 hores

UIBDigital
Matrícula 1a llista d'admesos Del 21 al 22 de setembre fins a les 23.59 hores UIBDigital
Publicació 2a llista d'admesos Dia 26 de setembre a les 9 hores

Termini per acceptar la plaça o apuntar-se a la següent llista: del 26 al 27 de setembre fins a les 23.59 hores

UIBDigital
Matrícula 2a llista d'admesos Del 26 al 27 de setembre fins a les 23.59 hores UIBDigital
Publicació 3a llista d'admesos  Dia 29 de setembre a les 9 hores

Termini per acceptar la plaça: del 29 al 30 de setembre fins a les 23.59 hores

UIBDigital
Matrícula 3a llista d'admesos Del 29 al 30 de setembre fins a les 23.59 hores UIBDigital
Continuació d'estudis - UIBDigital
Modificació de matrícula Dins els terminis establerts de matrícula ordinària Serveis administratius
Matrícula extraordinària Dins els terminis establerts de matrícula ordinària Serveis administratius
Sol·licitud de condició d’estudiant a temps parcial Durant el termini de preinscripció Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica
Adaptació de pla Del 13 de juliol al dia 16 de setembre de 2016 Serveis administratius

 

Ampliació de matrícula

  • Facultat de Filosofia i Lletres: del 25 de gener a les 9 al 7 de febrer a les 23:59 hores
  • Facultat d'Economia i Empresa / Facultat de Dret / Facultat de Turisme: del 8 de febrer a les 9 al 19 de febrer a les 23:59 hores
  • Facultat d'Educació: del 25 de gener a les 9 al 7 de febrer a les 23:59 hores
  • Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia: de l'1 de febrer a les 9 al 14 de febrer a les 23:59 hores
  • Facultat de Psicologia: del 8 de febrer a les 9 al 21 de febrer a les 23:59 hores
  • Escola Politècnica Superior:  de l'1 de febrer a les 9 al 12 de febrer a les 23:59 hores
  • Facultat de Ciències: del 25 de gener a les 9 al 7 de febrer a les 23:59 hores

A través d'UIBdigital.

Preinscripció

Tràmit Data Lloc
Procés d'admissió als estudis de grau 2016-17. Convocatòria de juny 2016
Canvi d'universitat i/o d'estudis / estudis estrangers iniciats o finalitzats sense homologar

Del 19 al 31 de maig a les 14 hores

UIBdigital
Canvi de seu De l'1 al 15 de juliol UIBdigital
Convocatòria general (Batxiller o equivalent (PAU), tècnic superior, títol universitari oficial, més grans de 25/45 anys) Del 19 de maig a les 9 hores fins al 4 de juliol a les 14 hores UIBdigital
Procés d'admissió als estudis de grau 2016-17. Convocatòria de setembre 2016
Canvi d'universitat i/o d'estudis / estudis estrangers iniciats o finalitzats sense homologar De l'1 al 5 de setembre fins a les 14 hores UIBdigital
Convocatòria general (Batxiller o equivalent (PAU), tècnic superior, títol universitari oficial, més grans de 25/45 anys) Del 10 de setembre a les 9 hores fins al 15 de setembre a les 14 hores UIBdigital

- més informació -


Estudis de postgrau

Serveis administratius dels estudis de Postgrau de la UIB

En el Centre d’Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears (CEP) es centralitza i coordina l'oferta formativa dels estudis de Màster i la seva gestió acadèmica.

L'Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB) té per objectiu fonamental l'organització dels estudis de Doctorat, la seva gestió acadèmica i els tràmits administratius que es derivin de les tasques investigadores.


En els següents enllaços trobareu més informació dels terminis de preinscripció i matrícula i dels procediments d'admissió i matrícula: